skolky
 
menu
 
  
 
   
Firma : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Ulice : Valdštejnská 20
Město : Praha 1
Kraj : Praha
   
Kontaktní osoba : Chrobáková Marie, Mgr.
   
IČO : 61387169       
   
Telefon: 257 533 455     Mobil: 721 479 227  
 
     
Email : pedagog@npmk.cz  
Url : www.npmk.cz  
     
Popis činnosti :  
   
  Pedagogické muzeum patří mezi nejstarší muzea v České republice (vzniklo v r. 1892). Je významným badatelským centrem s celostátním dosahem orientovaným na dějiny českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz J. A. Komenského; věnuje se rovněž dokumentaci těchto oborů. Je jediným českým pedagogickým muzeem, které se na centrální úrovni komplexně zabývá dějinami školství, učitelstva a vzdělanosti.

Rovněž prezentuje současné školství v historickém kontextu a pomáhá budovat prestiž českého školství a jeho pracovníků před veřejností doma i v zahraničí. Zároveň zdůrazňuje historickou roli studentů a pedagogů ve vzdělávání. Tomuto tématu se věnuje zejména stálá interaktivní expozice Odkaz J. A. Komenského.

Rádi bychom vás upozornili, že pro návštěvu stálé expozice  Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě můžete využít pracovní listy. Existují tři varianty, dvě pro základní školy a třetí pro školy střední.
Pracovní listy jsou koncipovány tak, aby s nimi žáci (studenti) mohli pracovat zcela samostatně bez pomoci učitele a po jejich vypracování si je také zkontrolovat podle klíče, který je k dispozici na konci prohlídky u průvodkyň nebo na recepci muzea. Učitelé si o klíč k otázkám mohou požádat při objednání návštěvy muzea (e-mailem) či si ho osobně vyzvednout u průvodkyň nebo na recepci muzea.

 
   
 


 
   
  Návštěvu Národního pedagogického muzea a knihovny si můžete zpestřit využitím nejrůznějších doprovodných programů, které zároveň poskytnou hlubší informace o historii a vývoji vzdělávání a vzdělanosti na našem území. Pořady jsou připraveny jako pomůcka pro prohloubení výuky  ve společenskovědních předmětech. Jejich součástí je práce s texty ve skupinách, drobné výtvarné aktivity, zařazujeme i prvky dramatické výchovy.

Doprovodné programy:

Pojď sem, dítě (Jan Amos Komenský)
Evropský humanista Přemysl Pitter
Za tajemstvím písma a papíru

Kompletní informace o těchto programech naleznete ZDE

Dále můžete vybírat také z nabídky besed o dějinách školství. Besedy jsou přizpůsobeny věku a vyspělosti posluchačů a probíhají přímo v inspirativním prostředí našeho muzea. Ke každému z představovaných témat nabízíme krátké pracovní listy. Na vyžádání mohou lektoři připravit přednášky i na jiná specializovaná témata z dějin školství.

Středověká škola
Tereziánské reformy
Tradice české vzdělanosti v 19. století
Vzdělávání dívek v Čechách
Školství v období První republiky
Školství v období Protektorátu Čechy a Morava
Socialistické školství
Škola včera, dnes a zítra

Kompletní informace o těchto besedách naleznete ZDE


FOTOGALERIE

 
 
   
Nabídka od Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského pro školy :  

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na březen 2019

Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 20.02 09:46 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na duben 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 20.03 16:05 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na duben 2019


Web : pedagog@npmk.cz
Email : www.npmk.cz
Datum vložení : 14.03 10:43 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na červenec 2018Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 12.06 14:24 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na červen 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 15.05 09:31 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na únor 2019Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 25.01 14:08 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na květen 2019


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 02.05 11:16 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na květen 2019


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 10.05 13:35 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na červen 2019

Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 07.06 13:49 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na květen 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 17.04 14:18 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na říjen 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 07.09 14:33 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na únor 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 15.01 15:12 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na leden 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 03.01 14:24 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na srpen 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 13.07 14:44 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na listopad 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 09.11 13:50 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na prosinec 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 09.11 13:54 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na leden 2019


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 07.12 14:45 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na březen 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 09.02 09:36 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na srpen 2019Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 01.08 13:27 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na září 2018


Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 24.08 11:59 - 2018

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na září 2019

Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 06.09 08:26 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na červenec 2019

Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 26.07 12:24 - 2019

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - program na říjen 2019
Web : www.npmk.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 06.09 14:45 - 2019