Mateřská škola:
Za Fontánou 935
Přelouč
535 01
 
menu
 
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
 
Představení školy

První zápis do školní kroniky je z roku 1939 v době, kdy se Čechy a Morava staly Protektorátem. Nejdříve byla mateřská škola umístěna v Masarykově domě v Labské ulici, ale školní rok 1940 – 1941 byl zahájen v této budově. V té době mateřskou školu navštěvovalo  62 dětí rozdělených do dvou oddělení. Správou budovy byl pověřen řídící učitel František Suchánek. V roce 1945 bylo zažádáno o vybudování dalšího oddělení. Důvod byl 89 zapsaných dětí. Až do roku 2006 byla mateřská škola trojtřídní a navštěvovalo ji 75 dětí. V roce 2006 prošla mateřská škola celkovou rekonstrukcí ve spolupráci s Městským úřadem Přelouč. Rekonstrukce stála 12 000 000,- Kč. Kapacita se snížila na 52 dětí, počet zaměstnanců 9. Budova je dvoupodlažní.
V roce 2017 byla zahájena přístavba mateřské školy. Byly přistavěny dvě třídy o kapacitě 45 dětí. Celková kapacita mateřské školy je 97 dětí. Počet zaměstnanců se zvýšil na 15. V současné době má mateřská škola dvě dvoupodlažní budovy spojené spojovací chodbou.
Interiér školy je vkusně a účelově zařízen. V průběhu roku je jeho výzdoba obměňována podle ročních období pracemi dětí ve spolupráci s učitelkami. Věcné prostředí naší mateřské školy je charakterizováno uspořádáním tříd jako dílen a zároveň heren podporujících aktivity dětí potřebné pro rozvoj jejich osobnosti v oblasti biologické, interpersonální, psychologické, sociálně kulturní a environmentální. Jedná se o tvořivé činnosti a experimentaci s materiálem, který je dětem dostupný. Prostředí poskytuje podněty pracovní, tělesné i smyslové. Důraz klademe na vystavování a uchovávání dětských výtvorů.

Mateřská škola se nachází uprostřed města a sousedí se základní školou. Zahrada i okolí mateřské školy jsou plné zeleně. Děti mají dobré podmínky k pobytu venku a k pohybovým aktivitám. Zahrada je dobře vybavena.

Výchovně vzdělávací činnost vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Nabízíme nadstandardní péči o všechny děti ( plavecký výcvik, exkurze, kulturní akce, výlety, besídky). Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě maximálně šťastné. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou, dbáme na to, aby byli rodiče včas a dostatečně informováni jak o dětech, tak i o činnosti školy.
Filozofie školy

"Hrajeme si celý rok" už samotný název programu charakterizuje činnost školy.

Vzhledem k poloze a prostředí v kterém se MŠ nachází jsme se rozhodli náš školní program založit ne přirozeném, stále se opakujícím rytmickém střídání ročních období a tradic.

Náš cíl

Děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě, domů odcházely spokojené plné nových zážitků a poznatků.

Naše škola respektuje  nezastupitelné místo pro utváření osobnosti dítěte a tím je rodina, která má zodpovědnost za výchovu a vzdělávání dítěte. Chceme, aby se naše škola stala nezbytnou součástí výchovy a vzdělávání dětí především z hlediska vhodné sociální interakce.

Naše mateřská škola poskytuje prostředí a podmínky pro rozvoj základů:

 • Zdravého sebevědomí a sebejistoty
 • Celoživotního učení
 • Chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot
 • Získání osobní samostatnosti a schonosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 • Poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb

Učitelky budou vycházet při plnění školního programu z těchto zásad:

 • Není důležité být nejlepší, ale podle svých možností a schoností se zúčastnit
 •  Výchovně vzdělávací proces vést od modelu disciplinárního k modelu osobně rozvíjejícímu - pohlížet na dítě jako na jedinečnou, neopakovatelnou osobnost
 • Citlivě a diferencovaně přistupovat ke každému dítěti, nikoliv uplatňovat program bez rozdílu - dítě by se mělo na učení podílet
 • Každá učitelka má možnost rozvíjet děti hlouběji prostřednictvím vlastního zájmového zaměření
 • Podporovat u dětí stále dokonalejší chápání okolního světa
 • Rozvíjet u dětí schopnost přemýšlet a rozhodovat se
 • Přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje , proměn a pohybu rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi
 • Rozvíjet schopnost dítěte komunikovat, spolupracovat,spolupodílet se na rozhodnutích

HRAJEME SI CELÝ ROK

 PODZIM NA STRAKATÉ KOBYLE JEDEINTEGROVANÝ BLOK  – ŠKOLKA JE MŮJ KAMARÁD 

Podtémata
 • Poznáváme své kamarády, prostředí i okolí MŠ
 • Co dělám celý den (oblékání, režim dne)

 


INTEGROVANÝ BLOK   – MAGICKÝ SVĚT SMYSLŮ

Podtémata:
 • Podzimní úroda (ovoce, zelenina – sklizeň) - smysly naši pomocníci
 • Barevný podzim (přírodniny, počasí)
 • Tajuplný les (zvířátka se připravují na zimu)
 • Čistota půl zdraví- Co je zdraví, co je nemoc (péče o zdraví, zuby, vnitřní orgány, sex. výchova) PŘIJEL K NÁM BÍLÝ KŮŃINTEGROVANÝ BLOK – ADVENTNÍ OBDOBÍ

Podtémata:
 • Mikuláš ztratil plášť
 • Čas vánoční (tradice, pečení, výzdoba, zvyky, rodina, Tři králové)

 


 

INTEGROVANÝ BLOK  – ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA

Podtémata:

 • Zimní radovánky (prevence úrazů, počasí)
 • Planeta Země a Vesmír
 • Hlad má lesní rodina
 • Masopust (karnevalový rej, procvičování barev)

 

 

 

TRAVIČKA ZELENÁINTEGROVANÝ BLOK  – JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Podtémata:
 • Z pohádky do pohádky
 • Jak se budí jaro (proměny zahrádek, vynášení smrtky, Velikonoce, mláďata, protidrogová prevence, ekologie)
 • Zábavné vyjížďky různými dopravními prostředky, Čarodějnice(dopravní výchova, tradice)

 


INTEGROVANÝ BLOK  – LIDÉ A JEJICH PRÁCE

Podtémata:
 • Práce s dospělých (kdo, co, čím)
 • Svátek maminek (sexuální výchova)
 • MDD

 

 

 

HŘEJ SLUNÍČKO HŘEJINTEGROVANÝ BLOK  – LÉTO SE BLÍŽÍ

Podtémata:
 • Rybník, potok, řeka (život u vody, koloběh vody v přírodě)
 • Rozkvetlá louka (hlavní znaky léta)
 • Hurá na výlet
 • Těšíme se na prázdniny