Mateřská škola:


 
menu
 
Mateřská škola Velká Kraš
 
Naše heslo, kterým začínáme den a které si děti sami vymyslely:


MY JSME VELCÍ KAMARÁDI, MY SE MÁME VŠICHNI RÁDI.
MY JSME Z JEDNÉ VESNICE, LÍBÍ SE NÁM VELICE.
NEBUDEM SE KOUSAT, ŠKRÁBAT, BUDEME SI PĚKNĚ HRÁVAT.
Mateřská škola se nachází ve vesnici Velká Kraš v budově bývalé základní školy. Je umístěna ve středu vesnice, obklopená prostornou zahradou. Součástí školky je další budova, která slouží jako tělocvična pro děti ze školky, ale i pro místní obyvatele.

Dlouhodobým cílem naší mateřské školy je vést děti ke zdravému životnímu stylu tak, aby se naplňovaly individuální potřeby dětí. Není ani tak důležité, aby děti dosáhly kompetencí, dle RVP PV, ale aby své nově získané vědomosti a praktické dovednosti uměly používat ve svém životě. Aby se v maximálně možné míře rozvíjely a připravily si dobrý pevný základ pro své další vzdělávání.

Dílčím cílem je aktivní spolupráce s rodiči a vzájemná spolupráce a společné plánování rozvoje mateřské školy s obcí (zřizovatelem).
V odpoledním čase během odpočinku dětí probíhají kroužky:
 • angličtiny
 • pískání na flétnu
 • individuální příprava předškoláků na vstup do základní školy.
  Placenou aktivitou je plavecký výcvik na bazéně v České Vsi.
 • STAV TŘÍD:

  V tomto roce je zapsáno 28 dětí – otevřena 1 třída ( kapacita je 60 dětí) při zvýšeném počtu dětí lze otevřít až 3 třídy.
  AKCE: Slavnosti a besídky za účasti rodičů a veřejnosti:
  • kulturní vystoupení pro důchodce
  • mikulášská nadílka, vánoční besídka a karneval v MŠ
  • besídka k svátku maminek
  • oslava dne dětí slavnostní pasování předškoláčků na školáčky
  • spolupráce na obecních akcích - den dětí, mikuláš, obecní ples, pohádkový les, prázdninová diskotéka
  KONTAKTY:

  telefon MŠ: 584436024
  e-mail: skolkakras@quick.cz
  ředitelka: Bc Šatná Zdeňka
  učitelka: Švajková Marcela
  provozářka: Březíková Jaroslava
  kuchařka: Vrtělková Ivana
  školnice a topič současně: Hadwigerová Zdeňka