Mateřská škola:
94
Velká Chyška
394 28
 
menu
 
pár slov o nás
 
        Motto MŠ Velká Chyška:

Žije-li dítě káráno, naučí se odsuzovat.

Žije-li dítě v nepřátelství, naučí se útočit.
Žije-li dítě v posměchu, naučí se vyhýbavosti.
 Ale:
Žije-li dítě v povzbuzení, naučí se smělosti.
Žije-li dítě v toleranci, naučí se trpělivosti.
Žije-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat.
Žije-li dítě v poctivosti, naučí se věřit.
Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím,
        naučí se ve světě hledat lásku.


Vznik mateřské školy v této budově se datuje od 13. října 1960. Naše mateřská škola sídlí v jednopatrové podsklepené budově, kde se dříve nacházel i Místní úřad. MŠ je jednotřídní.
 

Budova prošla v průběhu let mnoha opravami. Od června 2009 byl Místní úřad přestěhován do nových prostor. Budova splňuje všechny bezpečnostní a hygienické normy. Veškeré vybavení školy je hygienicky nezávadné, estetické a odpovídá počtu dětí.

MŠ je postavena na kraji obce Velká Chyška, v blízkosti silnice vedoucí směrem na Pacov. K MŠ náleží též přiléhající zahrada.

  Jedná se o klidnou část obce Velká Chyška se spoustou rodinných domků s přilehlými zahradami, v těsné blízkosti jsou pole a louky, nedaleko je i hřiště. Při delších vycházkách do okolí zavítáme s dětmi často do lesa, kde mohou děti pozorovat i lesní zvěř. Za prioritu považujeme skutečnost, že tato poloha umožňuje každodenní pobyt dětí v těsném vztahu s přírodou a otevírá tak další možnosti, jak zprostředkovat dětem  témata spojená s ročními obdobími.

  Naše MŠ spolupracuje se ZŠ Pacov, OÚ Velká Chyška, Mateřskou školou Košetice, Občanským sdružením Dveře Pacov.

MŠ má v obci dobrou pověst, která je dána i její dlouholetou tradicí. MŠ Velká Chyška je spádovou MŠ. Děti navštěvující MŠ dojíždí z okruhu asi 10 km. Jedná se např. o tyto obce: Hořepník, Samšín, Přáslavice, Bratřice, Lesná, Útěchovice pod Stažištěm, Cetule, Útěchovičky.