Mateřská škola:
Ohrazenice 92
Turnov
511 01
 
menu
 
MŠ Ohrazenice 92, 511 01 Ohrazenice
 
Mateřská škola je jedinou mateřskou školou v obci Ohrazenice.
Jde o přízemní budovu, umístěnou v okrajové části vsi. Tato budova byla postavena v tzv. akci “Z“ a zkolaudována v roce 1964. V této době byla škola až do roku 1992 jednotřídní.
Jako dvoutřídní mateřská škola je dodnes. Školu navštěvují převážně děti z obce Ohrazenice.
Vždy se jednalo o vesnickou školku, i když dnes jsou Ohrazenice předměstím města Turnova. Výstavba továrny Grupo Antolin, benzinové stanice, ale především vybudováním obchvatu se obec Ohrazenice těsně spojila s městem Turnov. 
Kapacita mateřské školy je 39 dětí.
U školy je zahrada, vybavená novými průlezkami, pískovišti a novým zahradním domkem.
Mateřská škola má oproti městským školkám výhodnější umístění, jelikož jsme na vsi a do města se pohodlně přepravíme městskou dopravou. Proto můžeme využívat všech výhod, které město Turnov nabízí.

Mateřská škola v Ohrazenicích je dvoutřídní. Děti jsou podle věku rozděleny do třídy starších dětí (5-6leté) a mladších dětí (2-4 leté).
Vnitřní uspořádání školy umožňuje společné ranní i odpolední hry všech dětí. Cílené činnosti od 8.45hod. jsou prováděny odděleně podle věkových skupin. Akce školy jsou prováděny opět společně.
V době ranních her se zabýváme i výtvarnou a pracovní činností. Již od 7,00hod. děti ve skupinkách vytvářejí z různých materiálů  nebo se věnují výtvarné výchově.
Učitelky se takto můžou individuálně věnovat všem dětem. Na práci má každé dítě tolik času, kolik potřebuje a i pro děti jsou činnosti prováděné touto formou přitažlivější.
Ostatní děti si hrají a postupně se zapojují i ti, kteří zprvu zájem nejeví. Odstraní se i počáteční obava dětí z nezdaru a nezvládnutí úkolu.
Od roku 2002 pracujeme podle ŠVP „Rok v mateřské škole“.