Mateřská škola:
U Sklárny 129
Trhová Kamenice
539 52
 
menu
 
MŠ, U Sklárny 129, Trhová Kamenice, 539 52
 
Naše mateřská škola je škola s dlouholetou tradicí. Původně byla jednotřídní, později dvoutřídní. Školu navštěvují děti ze spádových obcí Rohozná, Možděnice, Dřevíkov, Svobodné Hamry, Rváčov a Petrkov. V současné době je mateřská škola dvoutřídní s heterogenním složením tříd. V jedné třídě je provoz celodenní, v druhé polodenní. Pracují zde 3 kvalifikované učitelky, školnice, uklízečka, kuchařka, administrativní síla ve SJ a topič v topném období.
Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Pracujeme podle školního výchovného programi nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy — zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, plavecký kurz, výlety,... Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti — zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Nabízíme lerngymnastiku — cvičení proti poruchám učení- i jako cvičení rodičů s dětmi. Velkou pozornost věnujeme spolupráci s rodiči.
Zřizovatelem mateřské školy je Obec Trhová Kamenice. Od 1.1.2003 je mateřská škola právním subjektem, jehož součástí je i školní jídelna. Provoz mateřské školy je denně od 6.30 do 15.30 hodin. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě št‘astné a spokojené.