Mateřská škola:
Sokolovská 2417
Tábor
390 03
 
menu
 
MŠ, Sokolovská 2417, Tábor 39003
 
Naše mateřská škola se nachází v Táboře v Sokolovské ulici, v klidném a příjemném prostředí Pražského sídliště, v blízkosti základní školy a dosahu MHD. Areál školy tvoří dva jednopodlažní a tři přízemní pavilony, které jsou propojeny spojovacími chodbami.
  Každý pavilon je obklopen rozsáhlou zelení školní zahrady,kde má každá třída svůj koutek a dostatečný prostor pro různé formy pohybově rekreačních a zájmových činností. Školní zahrada prošla v létě 2010 výraznou rekonstrukcí a byla vybavena moderními herními prvky. Pro společné sportovní aktivity dětí bylo též nově obnovena povrchová úprava hřiště.Budova školy byla v roce 2014 zmodernizována,bylo provedeno zateplení budov a celková oprava fasády.

Zřizovatelem naší školy je město Tábor, právní forma je příspěvková organizace s právní subjektivitou. Statutárním zástupcem je ředitelka PaedDr.Lenka Spálenková. Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště se školní jídelnou a výdejnou, které se nachází rovněž v lokalitě Pražského sídliště, v  ulici kpt.Nálepky 2393 a školní jídelna v Sokolovské ulici.

Všechny třídy naší mateřské školy jsou prostorné,odpovídající platným hygienickým normám.Každá třída je vybavena typizovaným dětským nábytkem a má svoji osobitou atmosféru, děti se spolupodílejí na uspořádání prostředí a různých zákoutí.

Kapacita mateřské školy je 160 dětí, kterým je podle počtu zapsaných dětí k dispozici celkem šest tříd, s časovým intervalem provozu 6:00 – 16:15 hodin. Třídy mají obrázkové označení – symboly jablíčková, srdíčková, sluníčková, hříbečková, zvonečková a motýlková. Všechny třídy jsou věkově smíšené takže v nich uvidíte sourozence i kamarády, o které pečuje profesionální tým odborně vzdělaných učitelek spolu se vstřícným provozním personálem školy.

Součástí školy je školní jídelna, která vybavena novými technologiemi pro přípravu jídel. Školní jídelna poskytuje také stravovací služby pro jiné právní subjekty a cizí strávníky..

Od června 1997 je naše mateřská škola zařazena do celorepublikové sítě škol podporující zdraví, má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, který splňuje požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a rozšiřuje jej o alternativní program škol podporujících zdraví.
Stěžejním cílem našeho vzdělávacího programuje, aby se děti již od předškolního věku naučily postojům, spočívajícím v úctě ke zdraví vlastnímu i ostatních. K tomu směřujeme systematicky prováděnou výchovou ke zdravému životnímu stylu vhodným výběrem a zpracováním tématických celků.
Ve své práci se snažíme, aby se mateřská škola stala místem pohody, kde jsou rozvíjeny a podporovány všechny potřeby a projevy dětí s důrazem na respektování individuálních a věkových zvláštností dětí.  Vše v úzké spolupráci s rodinou dítěte.

Spolupracujeme též se SPC, PPP,logopedickou ambulancí (na MŠ provádějí logopedické asistentky z řad učitelek preventivní logopedickou péči) při sledování individuálního vývoje dětí .Při vzdělávacích aktivitách spolupracujeme také se Státní jazykovou školou při výuce cizích jazyků, Plaveckou školou v Táboře a Šachovým klubem v Táboře.