Mateřská škola:
Zahradní 156
Tábor
390 02
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Tábor
Zahradní 156
Tábor
390 02
 

Základní a Mateřská škola Tábor- Čekanice, Průbežná 116
 
Školka U krtečka
Naše mateřská škola sídlí od roku 1991 v rodinném domku čp. 156 v ulici Zahradní v Čekanicích v areálu Základní školy Tábor – Čekanice, Průběžná 116. Od 1.1.2003 je mateřská škola součástí této školy.
Provozní doba: 6:30 – 16:00
Denní program:
  • 6:30 – 8:30 hod. - sházení dětí, volné hry, řízené činnosti
  • 8:30 – 9:00 hod. - svačina dětí ve třídě
  • 9:00 – 11:30 hod. - strukturované činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti poznávací, estetické, komunikativní a vztahové, vycházky mimo MŠ, pobyt dětí na školní zahradě
  • 11:30 - 12:00 hod. - oběd, čištění zubů po jídle, ukládání ke spánku
  • 12:00 – 12:30 hod.- poslech pohádek
  • 12:30 – 14:00 hod. - odpočinek dětí na lůžku, klidové hry dětí, které nespí
  • 14:00 – 14:30 hod. – odpolední svačina
  • 14:30 – 16:00 hod. – volné hry, individuální řízení činnosti, rozcházení dětí
(během dne je možné činnosti aktuálně upravit, neměnná je pouze doba jídla)
Mateřská škola je jednotřídní. Nabízí klidné prostředí rodinného typu. Děti mohou navštěvovat podle zájmu jazykový, taneční nebo výtvarný kroužek. Starší děti absolvují plavecký výcvik v táborském plaveckém bazénu. V průběhu celého roku navštěvujeme divadla a výstavy.
Klady naší školky spatřujeme především v možnosti umístit do jedné třídy děti všech věkových kategorií.Bezprostřední blízkost ZŠ umožňuje využití její vybavené tělocvičny a dokonale děti připravit na pozvolný přechod z MŠ do ZŠ. Se Základní školou v Čekanicích spolupracujeme i v jejich oblastech – společná divadelní představení v tělocvičně ZŠ, děti ze ZŠ připravují dětem z MŠ každoročně „Mikulášskou nadílku a čertovské řádění„, oslava Dne dětí na školní zahradě, účast na společných výletech a jiných akcích.
K mateřské škole patří velice pěkně vybavená zahrada, kterou užívají jak děti ze školky, ze školy, tak také děti z celé obce.
Stravování zajišťuje stravovna při MŠ na Blanickém předměstí. Dovoz vařené stravy a nápojů v termonádobách, svačiny a přesnídávky jsou hygienicky baleny, dokončují se ve výdejně stravy mateřské školy.Během celého dne je dodržován pitný režim. Ve třídě mají děti džbán s nápojem, který si mohou kdykoli samy nalít nebo je obslouží starší děti nebo učitelka.
Podle počasí je maximálně využíván pozemek zahrady i okolní příroda. Délka pobytu venku závisí na klimatických podmínkách, stavu ovzduší, intenzity slunečního záření a množství přízemního ozónu. Při nepříznivém počasí nahradí pobyt venku hry a různé činnosti ve třídě mateřské školy nebo v tělocvičně základní školy.