Mateřská škola:
Kvasinská 553
Solnice
517 01
 
menu
 
MŠ, Kvasinská 553, Solnice 517 01
 

Mateřská škola v Solnici je škola s více než třicetiletou historií. Byla postavena v roce 1977, jako závodní mateřská škola Východočeských dřevařských závodů. V květnu 1991 byla převedena do majetku Města Solnice. Od 1. ledna 2003 přešla mateřská škola do právní subjektivity, jako příspěvková organizace.

Objekt mateřské školy se nachází v klidném prostředí na okraji města, po levé straně silnice vedoucí k Orlickým horám. Budova školy v roce 2008 prošla celkovou rekonstrukcí /výměna oken, zateplení, barevná fasáda, nová střecha, připojení na ČOV, modernizace kuchyně a veškerého zázemí/. Zároveň byla škola rozšířena na současných 6 tříd. Nákladem 26 mil. Kč tak vznikla jedna z nejmodernějších mateřských škol v Královéhradeckém kraji

Ucelený areál školy dotváří z jedné strany vlastní příjezdová komunikace s prostorným parkovištěm a ze strany druhé oplocená, stromy zastíněná zahrada s altány, zahradními hračkami, pískovišti a brouzdalištěm. Zahrada v současné době prochází úpravou po stavbě.

Naše mateřská škola je předškolním zařízením, které nabízí podnětné prostředí. Výchovně vzdělávací program „Všestranný rozvoj“ vychází z potřeb, možností a zájmu dětí. Každému dítěti se dostává takové péče a podpory, kterou individuálně potřebuje. Ovlivňuje celou osobnost dítěte, poskytuje mu základy pro zdravé sebevědomí a jistotu, učí dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve společnosti. Poskytuje základy pro celoživotní učení i základy chování a jednání v duchu etických a lidských hodnot.

Přejeme si, aby u nás každé dítě nalezlo spoustu kamarádů, umělo si hrát a spolupracovat s ostatními a odcházelo každý den domů spokojené a plné zážitků.