Mateřská škola:
Zahrádka - Kaplického 1037
Sezimovo Ústí
391 01
 
menu
 
MŠ, Kaplického 1037, Sezimovo Ústí 391 01
 
Naše mateřská škola byla postavena a otevřena v roce 1979 jako čtyřtřídní škola s celodenním provozem.
Zděná, poschoďová budova naší školy se nachází v klidné lokalitě mezi rodinnými domky v Sezimově Ústí I.
 Děti využívají při hrách a výchovné činnosti čtyři prostorné třídy s hernami, které slouží současně jako ložnice.
U každé třídy jsou toalety, umývárna, šatna. V suterénu školy je školní výdejna a kotelna.V letošním roce proběhla v naší školce rozsáhlá rekonstrukce. Školka má nová okna, nové koupelny, třídy i šatny jsou nově vymalovány. V první třídě byl zvětšen prostor herny zrušením dveří. Ve třídách jsou nové kryty na topení.Na budově je nová fasáda, která bude brzy doplněna o barevné aplikace zvířátek.
Ke škole přiléhá pěkná velká školní zahrada vybavená čtyřmi pískovišti, průlezkami, ohništěm s lavičkami a kopcem. Zahrada je osázena okrasnými dřevinami, stromy a živým plotem. Je velmi prostorná,děti zde mají dostatek místa k různým aktivitám a hlavně k nezbytnému pohybu.Zahrada nabízí malebná zákoutí s přírodninami, je koncipována v souladu s enviromentální výchovou, proto se také naše MŠ jmenuje Zahrádka. Zahradu často využíváme, snažíme se jí stále zvelebovat a doplňovat o nové vybavení.
Mateřská škola má kapacitu 110 dětí, v současné době má škola čtyři homogenní třídy, kde jsou děti rozděleny podle věku.

Filosofií naší mateřské školy je cestou přirozené výchovy rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé a tvořivé děti. Naučit děti základním schopnostem a dovednostem pro život. Chceme dětem předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Dlouhodobým záměrem naší školy je péče o duševní zdraví dětí se zvýšeným zaměřením na citovou výchovu, ozdravný program na podporu zdraví dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby děti byly v naší MŠ maximálně spokojené a šťastné a naše škola by opravdu ŠKOLA PLNÁ POHODY, což je mottem našeho Školního vzdělávacího programu. Dílčí záměry našeho programu jsou rozčleněny do různých období, ve kterých pracujeme podle témat, která jsou dětem blízká a jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, přírodních a společenských situací:
Pojď si se mnou hrát, Podzim – malíř barev, Než přijdou vánoce, Paní zima kraluje, Věci a lidé kolem mě, Máme rádi zvířata, Jak přichází jaro, Slunce, léto prázdniny
Výzdoba školy
Naším přáním je, aby se dětem i rodičům v naší MŠ líbilo. Pravidelně zajišťujeme výzdobu chodeb a šaten. Do zlepšování estetického vzhledu školy se zapojují všechny p. učitelky pod vedením p.uč. Vykoukalové. K výzdobě využíváme i výtvarné práce našich dětí.