Mateřská škola:
Gudrichova 223
Raduň
747 61
 
menu
 
Základní škola a Mateřská škola Raduň
 
Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace součástí Základní školy jsou 3 MŠ:
 • Mateřská škola Raduň
 • Mateřská škola Vršovice
 • Mateřská škola Chvalíkovice
 • MATEŘSKÁ ŠKOLA RADUŇ

  Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Raduň.
  Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou zde rozděleny podle věku, v případě žádosti rodičů je však možné umístit sourozence nebo kamarády do jedné třídy bez ohledu na věk.
  Mateřská škola je ve staré budově, která byla původně určená pro základní školu, později (v roce 1982) zrenovovaná a přestavěná na mateřskou školu.
  V současné době zřizovatel-Obecní úřad v Raduni věnuje nemalé částky na zmodernizování a potřebné opravy.
  U mateřské školy je velká zahrada plně vybavená průlezkami, pískovištěm, houpačkami a podobně.
  Pro výchovu a vzdělávání dětí využíváme rámcově vzdělávací program, který každý rok obnovujeme, aby děti, které jsou v MŠ více let, měly možnost pestrých a zábavných činností. Snažíme se o to, aby všechny děti měly dostatek prostoru a času vyjádřit své pocity, přání a potřeby, aby byla respektována a dále rozvíjená individualita každé osobnosti. Každé dítě má možnost prosadit se v činnosti, která je mu nejbližší, ať už je to výtvarná výchova, hudební či tělesná, dramatická nebo jakákoliv jiná činnost.
  V rámci provozu nabízíme dětem možnost cvičení gymnastiky, výuku angličtiny ve dvou ročnících, kroužek příprava do školy,hudební a pracovní činnosti, stimulační program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou a návštěvy keramického kroužku v sousední základní škole.
  K pobytu venku využíváme školní zahradu a nedaleký park, kde pozorujeme krásy přírody a také obdivujeme historický skvost zámek v Raduni.

  KONTAKT:
  Hana Říčná
  Tel: 553796126
  737815172

  E-mail: H.ricna@seznam.cz

  MATEŘSKÁ ŠKOLA VRŠOVICE

  Mateřská škola je součást právního subjektu Základní škola a Mateřská škol Raduň.
  Mateřská škola ve Vršovicích je jednotřídní, jsou zde děti ve věku od 2 a půl let do 7, kapacita školy je 25 dětí. Mateřská škola se nachází uprostřed krásné přírody, je obklopena velkou zahradou. V těsné blízkosti je dětské hřiště, které využíváme k pobytu venku.
  Poloha MŠ uprostřed krásné přírodní scenérie sama vybízí věnovat se ekologické výchově. Snažíme se v dětech probudit lásku k přírodě a vypěstovat v nich pocit zodpovědnosti vůči přírodě. Dáváme u dětí přednost vlastní zkušenosti před výkladem učitele, proto se věnujeme přírodě právě v přírodě- na dlouhých vycházkách po okolí pozorujeme lesy, lesní vegetaci a změny, které přicházejí se změnami ročního období.
  Prvky ekologické výchovy se prolínají celým výchovným působením, rozvíjí dovednosti a schopnosti ve vztahu k prostředí, utváříme u dětí základní hygienické návyky, rozvíjíme citový vztah k přírodě a její estetické vnímání.
  Podněty připravujeme pomocí vhodných metod, postupů a forem práce. Základem je hra, která se prolíná do všech výchovných a vzdělávacích činností, pomocí ní dítě získává prvotní vědomosti a znalosti.

  Jako nadstandartní nabídku mají děti možnost získat základy angličtiny, pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou je stimulační program Maxík.

  KONTAKT:
  Hana Říčná
  Tel: 553796149
  737815172

  E-mail: H.ricna@seznam.cz

  MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALÍKOVICE

  Provoz v naší mateřské škole byl zahájen 29.1.1973.
  Od 1.1.2003 spadá naše škola pod Základní školu Raduň, příspěvkovou organizaci .
  Jsme jednotřídní MŠ, zapsáno máme 28 dětí ve věku 3-7 let. Provoz je zajištěn od 6.15-16 hodin.

  Hlavním posláním naší školy je zajistit fyzický, psychický i sociální rozvoj dítěte v podnětném hygienicky nezávadném prostředí, kde by byla uznávána individualita dítěte , kde by získalo základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu ostatních dětí.
  Při práci upřednostňujeme vzdělání za aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách i individuálně.
  KONTAKT:
  Eva Waligová
  Tel: 553787232
  E-mail: ms@chvalikovice.cz