Mateřská škola:
37
Prosečné
543 73
 
menu
 
Mateřská škola Prosečné
 

Mateřská škola Prosečné je škola s dlouholetou historií.

Již před 1. světovou válkou zřídila zdejší firma Neuman a Fried útulek pro děti svých zaměstnanců. Později převzala zřizování mateřské školy obec.
V roce 1936 byla však uzavřena pro špatné finanční poměry.
Za 2. světové války Němci znovu mateřskou školu otevřeli. Po osvobození se stala skladištěm.
Teprve až od září byla vyklizena a vrácena k původním účelům.

Od 20. září 1945 plní funkci mateřské školy. Ve školním roce 1970 - 1971 byla přistavěna část budovy – šatna pro děti a kancelář. Od září 1971 se stává školou dvoutřídní. Ve školním roce 1978 – 1979 byla dobudována zahrada s vybavením pro děti.

Vzhledem ke snižování počtů dětí se od roku 1991 stává mateřskou školou jednotřídní.

Na školní rok 2019/2020 máme plný počet dětí. Zápis na nový školní rok 2020/2021 proběhne v květnu 2020.

S dětmi pracují učitelky Bc. Dana Šubrtová - ředitelka a Štěpánka Šafaříková

Provozní doba 6:30 hodin - 15:30 hodin

Telefon: 499 44 11 47

email: msprosecne@seznam.cz

http://www.materskeskolky.cz/nskolka.php?mesto=Prosečné&ide=9350&akce=preregistr