Mateřská škola:
Dukelská 959
Přeštice
334 01
 
menu
 
Mateřská škola Přeštice,Dukelská ulice 959, 334 01 Přeštice
 

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku v návaznosti na výchovu v rodině. Zřizovací listina MŠ z 20.11. 1995

Cílem naší školy je: zajistit pro děti spokojené a radostné setkávání s kamarády, vybavit děti základními poznatky z rozmanitých oblastí tak, aby obstály v současném světě.

Naše mateřská škola se nachází pod parkem při výjezdu na Plzeň. Jedná se o objekt pavilonového typu, vybudovaného v roce 1970 s vlastním stravovacím zařízením. Leží uprostřed krásně osázené zahrady,součástí této zahrady je dětské hřiště Rudolf, dopravní hřiště , tři pískoviště, brouzdaliště. V současné době je v provozu šest tříd, další volná třída je využívána jako společenská místnost.

Pavilony mateřské školy jsou pro snazší orientaci dětí označeny názvy Sluníčko, Kopretinka, Beruška, Zvoneček . Kapacita školy je 160 dětí, kapacita školní jídelny 250 jídel.

Organizační podmínky školy
Základní informace organizačního provozu MŠ stanoví Vnitřní řád - dle Zákona 561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších zákonů.

Odkaz: vývěska těchto stránek
Provozní doba MŠ: od 6,00 hod. do 16,00 hod.

Škola pracuje podle vlastního školního programu "Pojďte děti, budeme si hrát, zpívat a povídat", který je zpracován dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Tento program výchovně vzdělávací cíle dále dělí do podtémat:

A. Kdo jsem? - Obsahem tohoto tématického celku je "sebepoznání" kdo jsem a co dokážu, podpora identity dítěte, "poznávej sám sebe".

B. Cesta do světa - V tomto podtématu "poznávají děti společně" jak se včlenit mezi vrstevníky a jak komunikovat s dospělými - učí se společenským vztahům, akceptova a tolerovat druhé. Tento svět tvoříme "MY" a všechna zábavné věci lze dělat společně s ostatními, protože žijeme ve společenství.

C. Doteky Země - Cílem podtématu je učit děti rozumět přírodním jevům. S dětmi "Hledáme logiku" jak věci a příroda fungují. Pomáháme prozkoumat různé zákonitosti, příčiny a následky a různé metody řešení problémů. Jde o to, aby se dítě naučilo chápat svět okolo sebe, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé.

D. Svět je plný záhad - Cílem podtématu je: "vyzkoušet si svou představivost" - rozvíjet všechny poznávací a kreativní (tvůrčí) schopnosti dětí, fantazii, zájmy a nadání.

E. Kapička pro zdraví - Cílem tohoto podtématu je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu. Podpora tělesného rozvoje a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohoda - hodnoty spojené se zdravím.