Mateřská škola:
,,Klubíčko" Příborská 28
Ostrava
720 00
 
menu
 
MŠ, Příborská 28, 720 00 Ostrava
 
Cíl:
 • Prožívání tělesné ,duševní a sociální pohody, dosažení individuálního přístupu ke každému dítěti a podporování jeho zdraví.
 • Rozvíjení spolupráce a komunikace podporující partnerský vztah.
 • Snad nejlépe vyjadřuje filozofii našeho působení pravidlo soužití:“Všichni jsme tu kamarádi a všichni se máme rádi“
  Mateřská škola, „Klubíčko“ patří do sítě předškolních zařízení, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová. Mateřská škola je právním subjektem, který je tvořen dvěma budovami. Budovou na ul. Příborská kde se nachází ředitelství MŠ „Klubíčko“ a budovou na ul.V.Huga.
  Budova MŠ na ulici Příborská se nachází v prostorách bývalých bytů, má dvě patra a jsou zde provozovány dvě heterogenní třídy pro 56 dětí ve věku 3 – 7 let, s názvem Medvídci a Pejsci. Interiér mateřské školy díky prostorovému členění působí rodinným dojmem. Jsou zde umístěny stálé jídelny, ložnice,třídy a herny. Ve sklepních prostorách je pak umístěna tělocvična a šatna dětí. Školní zahrada není velká, ale svým vybavením umožňuje různorodé aktivity pro pohyb dětí. V budově MŠ na ulici Příborská není zřízená školní kuchyň a strava se dováží z MŠ V. Huga.
  Budova MŠ na ulici V.Huga je přízemní s velkými prostorami. Jsou zde také dvě třídy, ve kterých je kapacita 56 dětí rozdělených podle věku. Od školního roku 2007/2008 jsou obě třídy heterogenní a jsou pojmenovány na třídu Krtečků a Motýlků. Mateřská škola má pěknou a rozlehlou školní zahradu, terasu, dvě prostorné herny, které jsou předěleny jen zasouvacími dveřmi. V této budově je školní kuchyň a jídelna. Hlavní vzdělávací cíle Školního vzdělávacího programu vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu a také z projektu Mateřská škola podporující zdraví a tento program se odráží v našem výchovně – vzdělávacím programu. V mateřské škole probíhá pravidelně každý týden logopedie pro děti s vadami a poruchami řeči pod vedením paní ředitelky Mgr.Alice Strnišťové ve spolupráci s paní učitelkou základní školy Paskovská Mgr.Evou Janšovou.

  Organizační prostředí :Děti do MŠ nastupují průběžně až do 10:00 hod. dle potřeb dítěte a rodičů.

  Uspořádání dne:

 • Spontánní hra, činnosti dětí, pohybově relaxační činnosti,hygiena
 • Dopolední svačina/postupná dle potřeb dětí/
 • Spontánní hra, činnosti dětí, kroužky
 • Pobyt venku
 • Oběd
 • Hygiena, stomatologická péče
 • Odpolední relaxace, odpočinek dle potřeby dětí
 • Odpolední svačina
 • Spontánní hry, činnosti dětí
 •