Mateřská škola:
108
Novosedly
691 82
 
menu
 
Mateřská škola Novosedly
 

Veškeré informace o naší MŠ najdete na nových internetových stránkách
www.msnovosedly.cz

Naše mateřská škola se nachází téměř na konci vesnice, která má asi 1 100 obyvatel. Budova je jednopatrová.

Mateřská škola má od 1. 1. 2002 právní subjektivitu, zřizovatelem je Obec. Školné se nevybírá, všechny náklady (mimo mzdy) hradí zřizovatel.

Součástí MŠ je školní jídelna pro žáky zdejší ZŠ.

Naše mateřská škola je dvoutřídní, je zde třída Kuřátek a třída Sluníček. Do třídy Kuřátek chodí děti nejmladší, do třídy Sluníček děti předškolní, jejichž počet doplňujeme o žáčky středního věku.

Součástí MŠ je rozsáhlá zahrada. Vepředu vede nepříliš hlučná silnice, která končí v sousední vesnici, za kterou je již státní hranice s Rakouskem. Vzadu jsou pole. Zahrada je vybavena kovovými a dřevěnými průlezkami a houpačkami, jsou tu dvě pískoviště, asfaltová plocha, kde si mohou děti kreslit, hrát míčové a pohybové hry, dále uměle vytvořený kopec na sáňkování v zimě, na běh v terénu, pozorování okolí apod. Plánujeme rekonstrukci, při které budou odstraněny staré průlezky a houpačky a nahrazeny novými.

V okolí MŠ jsou lesíky, potoky, řeka Dyje, Novosedelský kopec.

Vzhledem k umístění mateřské školy a jejímu okolí jsme zvolili program „Jaro,léto,podzim,zima, ve školičce je nám prima “-s prvky ekologické výchovy a využití tradic.