Mateřská škola:
Rašínova 600
Nové Město nad Metují
549 01
 
menu
 
MŠ, Nové Město nad Metují, Rašínova 600
 

Vize školy: Rozvíjet osobnost samostatného zdravě sebevědomého dítěte cestou přirozené výchovy, položit u dětí základy celoživotního vzdělání.
O naší škole: Jsme šestitřídní mateřskou školou, která je umístěna ve dvou budovách, ke kterým přiléhá rozlehlá, bohatě vybavená zahrada. MŠ má svou vlastní školní jídelnu. Dětem je podávána plnohodnotná, vyvážená a pestrá strava doplňována čerstvou zeleninou a ovocem.
Jedna z našich tříd je speciální, kde se soustřeďují děti s vadami zraku. Zde pod vedením učitelky s odborným vzděláním děti každodenně cvičí na speciálních přístrojích dle doporučení očního lékaře. Třída je vybavena kompenzačními pomůckami.
V další třídě pracují učitelky s dětmi podle metody prof. Václava Žilky Veselé pískání, zdravé dýchání, které je prospěšné především pro děti s alergiemi a respiračními problémy.
Dětem s vadami řeči je věnována logopedická péče pod dohledem klinického logopeda.
V popředí stojí spokojenost dítěte a uspokojování jeho potřeb. Je důležité, aby se dítě v kolektivu cítilo dobře, vědělo, že v případě problémů se může obrátit na učitelku i ostatní zaměstnance školy. Dětem jsou nabízeny činnosti, které odpovídají stupni jejich vývoje, děti nestresují, ale ani netlumí dětskou zvídavost a chuť neustále něco zkoušet.

Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z jeho samostatné činnosti a inviduální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat stále něco nového. Předškolní vzdělání probíhá jako interaktivní proces a proto je důležité, aby dítě prožívalo uspokojení z úspěchu a překonávání překážek, aby sebe vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolním uznáván a přijímám. Učitelka příznivě ovlivňuje dětské prožívání, učení a předkládá dítěti vše přiměřeně k jeho stupni vývoje.

Profil Mateřské školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600:

https://www.tenderarena.cz/profily/MSRasinova


Od března 2020 se budete moci s námi setkávat již pouze na webové adrese: msrasinova.cz

 

 

 

 
         
Error: K databázi se nepodařilo připojit, zkuste to později.