Mateřská škola:
1. máje 100
Nové Město nad Metují
549 01
 
menu
 
MŠ, 1.Máje 100, Nové Město nad Metují 549 01
 
Zařízení je umístěno v historické budově bývalé radnice obce Krčín, která byla postavena v r.1906. Provoz mateřské školy zde byl zahájen 2.9.1946. Od této doby prošla budova mnoha stavebními změnami a úpravami. Vybavení a zařízení bylo a je stále doplňováno tak, aby vyhovovalo dnešním hygienickým normám a požadavkům dětí předškolního věku v současné době.
Mateřská škola má 3 třídy: Sluníčko, Klubíčko a Písničku. Třída Sluníčko je využíváno jako ložnice pro mladší děti. V MŠ je průměrně zapsáno 50 dětí. Starají se o ně 4 kvalifikované učitelky, kterým také pomáhají 2 provozní zaměstnankyně.
Od 1.1.2003 jsme vstoupili do právní subjektivity a součástí naší MŠ se stala MŠ ve Vrchovinách. Toto zařízení je jednotřídní se 2 kvalifikovanými učitelkami a 1 provozní zaměstnankyní. Má kapacitu 27 dětí, která je plně vytížena. Je to vesnická škola v klidném prostředí s plně vybavenou zahradou pro potřeby dětí. Telefon na MŠ Vrchoviny je 491474069.
ZAMĚŘENÍ NAŠÍ PRÁCE:
  • Cílem naší práce je přirozenou formou vést děti k samostatnosti v sebeobsluze, ke zvídavosti a touze poznávat nové věci. Toto poznávání je založeno na přímých prožitcích a konkrétních činnostech.
  • V MŠ se dítě poprvé setkává s kolektivem. Snažíme se mu usnadnit začlenění do kolektivu při navazování kamarádských vztahů, naučit ho spolupracovat, pomáhat si, ale také tolerovat individualitu osobnosti každého dítěte a jeho potřeby při odloučení od rodiny.
  • Důraz také klademe na komunikaci – umět vyjádřit své potřeby, pocity a přání.