Mateřská škola:
Dětřichov u Moravské Třebové 82
Moravská Třebová
571 01
 
menu
 
Mateřská škola Dětřichov
 

O Mateřské škole

Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové je jednotřídní mateřskou školou.

Sídlí v jednopatrové budově, která byla vystavěna v roce 1890 a sloužila jako základní škola. V roce 1976 byla ukončena celková rekonstrukce budovy a škola přebudována na mateřskou školu.

Od 1.1.2003 získala mateřská škola právní subjektivitu.


Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu dětí od 6,30 hod.do 15,30 hod. Máme jednu heterogenní třídu, ve které pracují 2 učitelky (ředitelka a učitelka) s plnými úvazky a 3 provozní zaměstnanci s nižšími úvazky. Přijímáme děti ve věku 2 – 6 let.


Pracujeme se vzdělávacím program pod názvem „Aby nám spolu bylo krásně“.

Sestavený program by měl umožňovat dětem prožít čas v mateřské škole radostně, být zdrojem příjemných zkušeností a dobrých základů do dalšího vzdělávání i do života. Neusilujeme o pouhé naplňování dětské mysli, ale jde nám především o aktivní zájem dětí a o podporu chuti dívat se kolem sebe, naslouchat i objevovat, nalézat odvahu ukázat, co vše už dítě umí, zvládne a dokáže.

Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním.

Ve své práci preferujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou a dětmi a mezi dětmi samotnými. Na základě pevných vztahů budeme uskutečňovat uspokojování potřeb dětí, jak fyzických, tak i psychických, které vychází jednak ze zákonitosti vývoje dítěte, tak z konkrétních situací, citových vztahů dítěte i zájmu celé skupiny.