Mateřská škola:
Piaristická 1
Moravská Třebová
571 01
 
menu
 
Mateřská škola Piaristická
 

Mateřská škola je právním subjektem od 1. 1. 2001. Celý komplex právního subjektu tvoří čtyři samostatně fungující budovy. Dvě ve středu města, dvě v okrajových částech.

Hlavní budova poskytující veškerý servis – ředitelství, účetnictví i kuchyň včetně vedoucí stravování je jednopatrová se samostatným plynovým vytápěním. Patří k ní velká členitá zahrada s ovocnými stromy, okrasnými keři a velkou plochou s travnatým porostem pro volný pohyb dětí. Součástí zahrady jsou též pískoviště, dostatek houpaček a průlezek i hřiště pro míčové hry. Škola je trojtřídní, každé oddělení má svou lehárnu, jedna slouží též jako malá tělocvična. Zařízení budovy je postupně modernizováno v souladu s požadavky zdravého prostředí. Do jednotlivých tříd jsou děti přijímány s přihlédnutím k přání rodičů.
Ve spolupráci s rodiči chceme zlepšit životní styl dětí. Život dětí,zvláště malých a nejmenších,je závislý především na způsobu života rodiny. Proto chceme již v předškolním věku vytvářet návyky životního stylu a zdraví podporujícího chování dětí. U této věkové skupiny se vytvářejí spontánně přímou zkušeností dítěte a nejtrvaleji se upevňují.


Druhá budova se nachází v těsné blízkosti. Je též dvoupodlažní. Jednotlivá oddělení vlastní samostatné zařízení včetně veškerého vybavení, kde se děti dobře orientují a učitelka má přehled o každém pohybu. Vybavení budovy je taktéž postupně obnovováno. Zahrada obklopující školu slouží dětem svým vybavením, velikostí i strukturou celoročně. Strava je dovážena z hlavní budovy. Zdravotní preventivní program uskutečňujeme již od 1. 10. 1993. Veškerý personál přistupuje k plnění zadaných úkolů odpovědně, tvořivě a svědomitě. Od září 2002 rozšířujeme program a zaměřujeme se na děti s problémy alergickými, respiračními potížemi a s vadným držením těla. Rodiče postupně seznamujeme s projektem na třídních schůzkách v šatně na nástěnkách i v místním tisku.

Mateřská škola v Sušicích je jednotřídní přízemní budova, obklopena pěknou zahradou s ovocnými stromy a obrovskou vrbou, takže děti jsou chráněny před slunečními paprsky. Je vybavena průlezkami, pískovištěm, houpačkami. Umístění školy umožňuje pěkné výlety do okolí. Celodenní jídlo je dováženo z hlavní budovy. Denní program je sestaven s ohledem na maximální využití provozního času, umožňuje rozvíjení zájmů dětí a poskytuje dostatek času k odpočinku. Sociální smíšená skupina dává dítěti možnost porovnávat se s ostatními, učí vyrovnávat se s požadavky a brát ohledy na druhé.
Důraz klademe na prožitkovost,uspokojování potřeb každého dítěte a dostatečný prostor pro rozvoj spontánních aktivit.

Jednotřídní mateřská škola v Boršově je umístěna v budově bývalé základní školy. Pravá část je vyhrazena pro MŠ, v levé části je obecní knihovna a místnost upravená jako tělocvična. V přízemí budovy je kuchyň, jídelna, stará tělocvična, pošta a obecní místnost. Prostory pro mateřskou školu jsou velké a pěkně upravené. Budova z venku potřebuje opravu. Malé hřiště za školou je upravené pro hry dětí. Vzhledem k tomu, že v obci byla zrušena základní škola, jsme jedinou institucí propagující kulturu a vzdělání v obci. Proto chceme v rodičích vzbudit zájem o to, co se ve škole děje, co dětem prospívá. Chceme úzkou spolupráci, která zlepší vzájemné vztahy, informovanost i vstřícnost.

Zdravé, veselé a spokojené děti budou lépe přijímat vše nové a tím snadněji budou rozvíjet své schopnosti a tím i svou osobnost.

www.mspiarka.wz.cz