Mateřská škola:
Kubišova 1291, Třebíč
Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK
674 01
 
menu
 
O NÁS:
 
MŠ Čtyřlístek Třebíč byla poprvé otevřena před 41 lety. Mateřská škola se nachází v jednom z prvních městských sídlišť, v klidné části Horka Domky. MŠ nabízí pět smíšených tříd, které se liší svým zaměřením.
  • Výtvarná třída-  nabízí dětem možnost vyzkoušet rozšířenou nabídku výtvarných technik a experimentů s různými materiály, klade důraz na rozvoj tvořivosti, fantazie, rozvíjí manipulační schopnosti dětí.
  • Sportovní třída-  podporuje spontánní aktivity dětí, vede děti ke správnému držení těla, využití sportovních pomůcek ,doplňků a zajímavého nářadí a náčiní.
  • Přírodní třída- dětem otevírá svět poznání přírody všemi smysly, děti mají k dispozici mikroskopy, atlasy a naučené knihy, přímo na třídě chovají křečky, rybičky a vodní želvičky, které mohou pozorovat a zapojit se do péče o ně.
  • Hudební třída- vede děti k hlubšímu zájmu o zpěv, děti se učí dobře zvládnout zpěv za doprovodu klavíru i rytmických nástrojů, hrají hudebně-pohybové a taneční hry. Nejen děti z hudební třídy se mohu zapojit do kroužku Flétnička.
  • Rolnička - třída nabízí speciální zdravotně- preventivní program pro děti opakovaně nemocné, především pak pro děti s častými infekty horních cest dýchacích. S dětmi pracuje vysokoškolsky vzdělaná fyzioterapeutka, která vede skupinové i individuální aktivity s dětmi na základě jejich individuálního zdravotního stavu. Vedle speciálního programu poskytuje třída i předškolní vzdělávání vedené pedagogy.

Mateřská škola je stále modernizována, na každé třídě mají děti k dispozici počítač s výukovými programy, přehrávač DVD.  Na třídě Rolnička interaktivní tabule.

 Nedávno proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení pro děti spojená s výměnou sanity, obkladů a dlažby, byly nově položeny chodníky kolem dětských pískovišť a na školní zahradě. Nevyhovující stará dlažba byla vyměněna za zámkovou. Předloni byla vyměněna původní okna za plastová a v roce 2015 dojde k zateplení objektu včetně nové fasády.    

Školku obklopuje školní zahrada s pískovišti a herními prvky. Přístup od silnice je kryt zelení. Děti mají k dispozici množství hraček, koloběžky a malý kopec,na kterém v zimě můžeme bobovat a klouzat se. Kopec byl nedávno upraven  a doplněn o herní prvky.

 Pro děti připravujeme i mnoho dalších aktivit a akcí- návštěvy divadla, vzdělávací programy, výlety. Spolupracujeme se dvěma místními ZŠ – Horka Domky a Na Kopcích. Nově jsme navázali spolupráci s PPP Třebíč, se Zdravým městem Třebíč, AKTIVEM BESIP při MěÚ Třebíč. MŠ si pravidelně podává žádost o příspěvek na projekty v rámci výzvy GP: Zdravé město. V roce 2014 se jednalo o projekt: "Zdraví pro celou rodinu". V roce 2015 podala MŠ novou žádost na projekt: "Zdraví a pohoda pro všechny generace". MŠ podporuje i mezigenerační spolupráci a v rámci projektu spolupráce se seniory z DS.    


Poskytujeme dětem celodenní stravování nově doplněné o bio potraviny, abychom podpořili zdravý vývoj dětí a zájem o racionální stravování .

Zakládáme si také na spolupráci s rodiči – pravidelně pořádáme společné akce pro děti a rodiče:

  • oslavy Vánoc na třídách
  • dopravní odpoledne na kolech  
  • oslava MDD 
  • hezkým zvykem se stalo pasování budoucích prvňáčků

Naším zájmem je, aby se děti v mateřské škole harmonicky a všestranně rozvíjely v klidném a příjemném prostředí .