Mateřská škola:
Libochovany 181
Libochovany 181
411 03
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Libochovany 181
Libochovany 181
Litoměřice
411 03
E-mail: materskaskola@libochovany.cz
www: www.libochovany.cz/materskaskola/
 
Ičo: 71010068
Kontaktní osoba: Jarmila Průšová

provoz mš
 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ DOBA : 5.30 - 15.30


Režim dne : Všechny činnosti dětí v průběhu celého dne
jsou prováděny hravou, nenásilnou formou.
Ranní hry, svačina, řízené a spontánní činnosti, pobyt venku,
oběd, odpočinek, popohybová chvilka,svačina, odpolední
činnosti,opakovací chvilky,odpolední hry.
V průběhu celého dne je dodržován pitný režim,správná
hygiena a hygienické návyky.
Zápis a den otevřených dveři probíhají většinou v měsíci
dubnu, květnu.
Ranní příchod do MŠ je vždy do 8. hodin. Po této hodině
nemusi být dítě do MŠ přijato.
Pokud není do osmé hodiny dítě omluveno, jídlo se mu
počítá jako by bylo přítomno. Pro oběd je možnost si po tel
domluvě přijít.