Mateřská škola:
Školní 525
Kynšperk nad Ohří
357 51
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Kynšperk nad Ohří
Školní 525
Sokolov
357 51
Mateřská škola
Telefon, email, www :
Telefon: 352 683 043 ředitelna - 352 683 182
E-mail: mskynsperk@seznam.cz
www: www.mskynsperk.estranky.cz
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 60531054
Kontaktní osoba: Mgr.Vlastimila Prchalova

Úvod
 

Charakteristika školy

MŠ v Kynšperku nad Ohří byla zřízena při zdejší škole a otevřena  již 29.4.1929. V letech 1934-1935 se MŠ přestěhovala do budovy č. 84 v dnešní Dlouhé ulici. Po válce bylo otevřeno 1 oddělení  a v roce 1947 dvě oddělení ve škole národní. Po roce 1948 se škola přestěhovala do dnešní budovy ve Školní ulici. Po různých úpravách, opravách a rozsáhlejší rekonstrukci  v roce 1982, dostala  MŠ svou dnešní podobu. Budova ve Školní ulici je dočasně uzavřena od 1.9.2010.

Budova MŠ ve Školní ulici je dvoutřídní zařízení, které je umístěno ve velké zahradě plné vzrostlých stromů na okraji města v poschoďové vilce z hrázděného zdiva.V přízemí jsou dvě třídy, sociální zařízení pro děti, šatny, kuchyň. V 1. poschodí jsou dvě odpočívárny, sociální zařízení pro děti, kancelář účetní a velká terasa. V suterénu budovy je umístěna kotelna, sklad zeleniny, prádelna a sušárna.

Budova ve Školní ulici

MŠ v Zahradní ulici byla postavena jako trojtřídní mateřská škola ETI Tisová v roce 1962.
V přízemí je třída, šatny, přípravna jídel, sborovna, ředitelna, sociální zařízení pro zaměstnance. V prvním poschodí jsou 2 třídy a přípravna jídel.V suterénu budovy je kuchyň a technické zázemí školy.
Součástí všech tříd je herna, prostor k odpočívání, kabinet na pomůcky, sociální zařízení pro děti. V roce 2004 byla vyměněna okna za plastová. Na zahradě jsou vzrostlé stromy , které v letním období poskytují dětem přirozený stín.

Obě budovy MŠ stojí blízko sebe, nacházejí se v okrajové části našeho městečka nedaleko sportovní haly a sport. areálu, lesa a polí.
Škola spolupracuje se zřizovatelem, kterým je město Kynšperk nad Ohří, dále se ZŠ, MKS, dětskou lékařkou, hasiči, ZUŠ, logopedkou, pedagog. psych. poradnou v Sokolově a dalšími institucemi.

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin.
Ve třídě „Korálků“ a „Srdíček“ jsou nejmladší děti, ve třídě „Zvonečků“ jsou předškoláci.   
Dle přání rodičů a volné kapacity třídy mohou být do stejné třídy zařazeni sourozenci, kamarádi.

Charakteristika vzdělávacího programu

 Cílem našeho školního vzdělávacího programu je dovést dítě k tomu, aby v rozsahu svých osobních možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy návyků důležitých pro jeho celý život. Školní vzdělávací program je náš vlastní, nezříkáme se alternativ, ale chceme krůček za krůčkem hledat cesty, které povedou k tomu, že to , co se dítě naučí, bude umět uplatnit v praxi.

Je pro nás důležité:

vytvořit z třídy sjednocenou skupinu – vytvořit atmosféru bezpečí a důvěry, pravidla třídy, sounáležitost ke skupině, právo na seberealizaci.

přijmout dítě takové jaké je – nerozdělovat děti na hodné a ostatní, zdravé a se zdrav, problémy atd., projevovat mu přátelský vztah

připisovat dětem pozitivní vlastnosti – vyjadřovat pozitivní očekávání

formulovat jasná a splnitelná pravidla – řád, zajišťující dětem bezpečí, orientaci.

řešení negativních jevů – učit děti konstruktivně řešit konflikty

nabídka prosociálního chování – povzbuzovat dítě, pomáhat si, být kamarád, myslet na druhé, projevovat uznání

odměnu a trest používat velmi opatrně – používání pochvaly povzbuzení /podařilo se ti to/ podněcují ochotu, účinnou stimulací je připisování pozitivních vlastností.

zapojit do výchovného procesu rodiče – rozvíjet důvěru ve školu, konzultace.

při všech činnostech je důležitý princip samostatnosti, tvořivosti, rozmanitosti

být nositelem radosti a lásky k sobě a druhým – radostná atmosféra pomáhá otevřít srdce dítěte