Mateřská škola:
Mezi Mlaty 2
Kyjov
697 01
 
menu
 
Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjova, Mezi Mlaty 2, 697 01 Kyjov
 


AKTUÁLNÍ INFORMACE ČTĚTE V ZÁLOŽCE VÝVĚSKA .

SEZNAMTE   SE   S NAŠÍ   MATEŘSKOU   ŠKOLOU

Ve středu našeho zájmu je

„Spokojené a zdravé dítě“ 

 

„Usilujeme o to, aby  se děti  v naší MŠ cítily svobodně a bezpečně,  měly vytvářeno dostatečně podnětné prostředí, které v nich probudí chuť poznávat a zkoumat a tím položí  základy k rozvoji zdravě sebevědomé osobnosti dítěte.“

CO NABÍZÍME:

 

-          provoz mateřské školy           6,15  -  16,15 hodin

-          kvalitní vzdělávací program „Putujeme se sluníčkem“

-          v provozu jsou čtyři třídy s celkovou kapacitou 112 dětí:

RYBIČKY, VČELIČKY, BERUŠKY, PTÁČCI

-          rodiče mají možnost umístit své dítě do třídy dle vlastního výběru (s přihlédnutím k naplněnosti třídy)

-          ve všech třídách jsou smíšené skupinky dětí od 3 do 7 let, o tyto děti pečuje plně kvalifikovaný kolektiv zaměstnanců školy (8 pedagogických pracovnic, 2 provozní pracovnice a 3 pracovnice školní jídelny)

-          nabízíme možnost adaptace dětí před nástupem do MŠ

-          vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne, ve všech činnostech a situacích

-          upřednostňujeme individuální přístup k dětem, to znamená, že každé dítě má zaveden svůj záznam, kde sledujeme jeho vzdělávací pokroky a potřeby

-          cíleně připravujeme děti na vstup do ZŠ (viz projekt „Budu školákem“)

-          respektujeme zájmy a potřeby dětí, jeho přirozenou zvídavost, individuální možnosti a tempo 

-          vzdělávání probíhá formou vzdělávací nabídky, ze které si děti vyberou ty činnosti, které odpovídají jejich možnostem a schopnostem přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností s prvky hry a tvořivosti v rámci tematických bloků zaměřených k určité oblasti, situaci, příležitosti, přání a potřebám dětí

-          témata jsou dětem blízká, jsou pro ně podnětná a zábavná, děti samy mají možnost, svými návrhy, ovlivňovat náplň jednotlivých témat

-          třídy jsou členěny na hrací koutky vybavené hračkami, pomůckami volně přístupnými dětem

-          nabízíme rodičům konzultační hodiny

-          zaměřili jsme se na logopedickou prevenci a rodiče mají možnost navštěvovat nápravu řeči pod vedením logopedky v naší mateřské škole

-          k areálu patří prostorná zahrada se dvěma pískovišti, několika dřevěnými domky, centrální průlezkovou sestavou a dvěma hřišti (jedno hřiště s pryžovým povrchem pro jízdu na koloběžkách, odrážedlech)

-          v současné době dochází k postupnému doplňování zahrady o přírodní prvky (lesík, vyvýšené záhony, hmyzí domeček, přírodní dílnička, divoký koutek) k vytvoření podnětného prostředí nejen ke hrám, ale i ke vzdělávacím činnostem dětí

-          připravujeme ochutnávky zdravé výživy s výměnou receptů, společná tvoření, možnost zapojit se do her dětí, popř. jiné činnosti během dne po domluvě s p. učitelkami

-          každoročně pořádáme pro děti i rodiče spoustu zajímavých akcí, k těm tradičním patří např.: „Strašidelná školka“, „čertí diskotéka“, „Vánoční zvonění“, loučení s předškolními dětmi, karneval, pohádkové a sportovní dopoledne, táborák, oslavy

Dne maminek, Dne dětí, přespání dětí v MŠ apod. (viz fotogalerie na stránkách: http://materskaskolastred.rajce.idnes.cz)

-          2x do roka vydáváme školkové noviny „Kukátko“

-     od školního roku 2015/2016 vychází  "Ročenka" naší MŠ

-          jsme členy celostátní sítě mateřských škol, zaměřujících se na ekologickou (environmentální) výchovu, „Mrkvička“

-          zapojili jsme se do celostátní kampaně „Solte s rozumem"

-     polytechnická výchova probíhá mimo jiné i v projektu "Technické školky", podrobnosti v odkazu "vývěska"

IČ: 69651221
NAŠE E-MAILOVÁ ADRESA: skolka@msstred.cz
identifikace datové schránky: 24763bc

Třídy: 
RYBIČKY -  Marie Ingrová, Zuzana Zůbková
VČELIČKY - Jitka Úradníková, Bc. Barbora Jurůtková (zástup: Kristýna Štruncová)
BERUŠKY - řed. Mgr. Marie Galková, Martina Březinová 
PTÁČCI - Věra Zavrtálková, Eva Kouřilová


Omlouvání dětí:
Den předem nebo nejpozději do 7.30 hodin v den nepřítomnosti.
Telefony: 
518 325 761, 518 612 039, 
SMS na mobil 608 972 923 ve tvaru: jméno dítěte, třída, doba nepřítomnosti