Mateřská škola:
Gorkého 2566
Kroměříž
767 01
 
menu
 
MŠ, Gorkého 2566, 767 01 Kroměříž
 

GDPR

  • Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů naleznete v záložce "Vývěska"
  • Přehled záznamů zpracování osobních dat naleznete v záložce "Vývěska"

---------------------------------------------------------------------------------------


Projekt
ŠABLONY MŠGORKÉHO, KROMĚŘÍŽ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ prostřednictvím absolvování akreditovaných vzděl. programů DVPP, Školní asistent - personální posílení MŠ.EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání