Mateřská škola:
Gorkého 2566
Kroměříž
767 01
 
menu
 
Aktuální informace
 
Třídní schůzky se konají:
1.třída  9.9.2021 od 16,15h.
2.třída  9.9.2021 od 16,15h.
3.třída   8.9.2021 od 16,15h.
4.třída  8.9.2021 od 16,15h.

Prosíme o účast pouze jednoho z rodičů a bez dětí. 
Respirátor nutný!
DĚTI NEMUSÍ MÍT ROUŠKY !!!  

Opatření pro vstup a pohyb osob v MŠ (rodiče, cizí osoby..):
  • po vstupu do MŠ si vydesifikujte ruce (dezinfekce na stolku u vstupních dveří)
  • po celou dobu pobytu v MŠ mějte nasazený respirátor
  • v šatnách dětí pobývejte jen po nezbytně nutnou dobu a pokud možno dodržujte od dalších osob vzdálenost 2m


Osobní přítomnost dětí ve škole je podmíněna tím, že :               

nemá příznaky onemocnění COVID-19 ani jiné respirační nemoci         (nemá kašel, rýmu, bolesti hlavy, břicha, průjem ...)

Důležité kontakty:  

1.třída 573 337 362                                                       

2.třída 573 331 245
3.třída 573 331 243
4.třída 573 331 244
MŠ Trávník 573 339 631
ŠJ + účetní 573 338 460

Kontakty na ředitelku:
email: ms.gorkeho@ms-kromeriz.cz
mobil: 722 370 555 - volejte pouze v době provozu školy
pevná linka: 573 337 362

Všechny nově přijaté děti jsou zařazeny do třídy JABLÍČKA.