Mateřská škola:
Gorkého 2566
Kroměříž
767 01
 
menu
 
Aktuální informace
 


OD 1. 9. 2023 

SE TĚŠÍME NA 
VŠECHNY DĚTI 
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCEkolektiv MŠ Gorkého a MŠ Trávník


Kolektiv MŠ Gorkého a MŠ Trávník Vás srdečně zve na společné sázení stromů a keřů, které se bude konat dne 19. 10. 2023 od 15,00 hod. na zahradě MŠ Gorkého v Kroměříži a 25. 10. 2023 od 15,00 hod. na zahradě MŠ Trávník.

 Prosíme rodiče, kteří mají možnost, ať vezmou vlastní nářadí. Celá akce bude zakončená opékáním špekáčků. Důležité kontakty 

  • 1. třída "Hrušky" 573 337 362  (logopedická třída)
  • 2. třída "Jablíčka" 573 331 245
  • 3. třída "Třešně" 573 331 243
  • 4. třída "Švestky" 573 331 244
  • 5. třída MŠ Trávník  "Stromeček" 573 339 631
  • ŠJ + účetní MŠ 573 338 460

                     Kontakty na ředitelku:
            email: ms.gorkeho@ms-kromeriz.cz
mobil: 722 370 555 - volejte pouze v době provozu školy
                     pevná linka: 573 337 362

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na 450,-Kč a to od 1.9.2023.

(výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěsce MŠ)

Děti, které dovrší k 31.8.2023 věku 5-ti let úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Týká se to i dětí s odkladem školní docházky. 

UPOZORNĚNÍ: 

od 1. 9. 2023 odhlašování stravy musí být provedeno do 14:00 hod. předešlého pracovního dne na tel. čísle 573 338 460 (školní jídelna). Mimo pracovní dobu zanechte vzkaz na záznamníku na výše uvedeném tel. čísle (zde nahlásíte jméno a příjmení dítěte, příslušnou třídu, kterou navštěvuje a dobu trvání nepřítomnosti). Přihlásit a odhlásit stravu je možné i emailem: sj.gorkeho@ms-kromeriz.cz. V pozdějších hodinách již nebude stravu na následující den možné odhlásit.  Bc. Dudová, vedoucí ŠJ

Zřizovatel mateřské školy: 

Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 KROMĚŘÍŽ