Mateřská škola:
Gorkého 2566
Kroměříž
767 01
 
menu
 
Aktuální informace
 

Máme nové webové stránky: 

(všechny aktualizace již najdete tam)

www.skolkagorkehokm.cz

Zveme rodiče předškolních dětí na přednášku s Mgr. Doleželovou (Krajská pedagogicko-psychologická poradna) na téma "ŠKOLNÍ ZRALOST", která se uskuteční 30 .1. 2024 od 15,30 hod v tělocvičně naší mateřské školy. 

Dne 7.6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě toho se mění stanovení úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1.1.2024

Výši úplaty za předškolní vzdělávání bude stanovovat namísto ředitele školy zřizovatel.  OD 1. 9. 2023 

SE TĚŠÍME NA 
VŠECHNY DĚTI 
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCEkolektiv MŠ Gorkého a MŠ Trávník

Důležité kontakty 

  • 1. třída "Hrušky" 573 337 362  (logopedická třída)
  • 2. třída "Jablíčka" 573 331 245
  • 3. třída "Třešně" 573 331 243
  • 4. třída "Švestky" 573 331 244
  • 5. třída MŠ Trávník  "Stromeček" 573 339 631
  • ŠJ + účetní MŠ 573 338 460

                     Kontakty na ředitelku:
            email: ms.gorkeho@ms-kromeriz.cz
mobil: 722 370 555 - volejte pouze v době provozu školy
                     pevná linka: 573 337 362

UPOZORNĚNÍ: 

"ŠKOLKOVNÉ" - úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na 450,-Kč a to od 1.9.2023.

(výpočet úplaty bude k nahlédnutí na vývěsce MŠ)

Děti, které dovrší k 31.8.2023 věku 5-ti let úplatu za předškolní vzdělávání neplatí. Týká se to i dětí s odkladem školní docházky. 

UPOZORNĚNÍ: 

od 1. 9. 2023 odhlašování stravy musí být provedeno do 14:00 hod. předešlého pracovního dne na tel. čísle 573 338 460 (školní jídelna). Mimo pracovní dobu zanechte vzkaz na záznamníku na výše uvedeném tel. čísle (zde nahlásíte jméno a příjmení dítěte, příslušnou třídu, kterou navštěvuje a dobu trvání nepřítomnosti). Přihlásit a odhlásit stravu je možné i emailem: sj.gorkeho@ms-kromeriz.cz. V pozdějších hodinách již nebude stravu na následující den možné odhlásit.  Bc. Dudová, vedoucí ŠJ

Zřizovatel: Město Kroměříž