Mateřská škola:
Míru 356
Javorník
790 70
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Javorník
Míru 356
Jeseník
790 70
Mateřská škola
Telefon, email, www :
Telefon: 584 440 347
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 70986258
Kontaktní osoba: Ivana Konyariková

MŠ, Míru 356, Javorník, 790 70
 
Mateřská škola Javorník, Míru 356
má dlouholetou tradici. Původní sídlo školy bylo v Javorníku vsi, v budově, která sloužila vždy školským účelům. Vznikla v září roku 1951, jako jednotřídní mateřská škola. Budova potřebovala značné prostředky na opravu, a proto se v létě roku 1991 škola přestěhovala do budovy zrušených jeslí.

Budova, v níž se nyní škola nachází, je jednopatrová starší vila uprostřed velké zahrady. Vnitřní vybavení je účelné, pěkné a vkusné. Součástí školy je také školní stravovna. Vše je upraveno tak, aby odpovídalo předpisům pro školské a stravovací zařízení.
Kolem budovy je zahrada, která sousedí se zámeckým parkem. Je svažitá, takže je možné provádět sezónní činnosti (sáňkování, bobování...). Vnitřní nádvoří je vydlážděné, což umožňuje pobyt dětí na zahradě i po dešti.

Škola pracuje s dětmi podle školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP),, Poznáváme sami sebe a svět kolem nás", který se snažíme neustále zdokonalovat. Je rozpracován jako tématický plán, který umožňuje dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Učitelky vzdělávací projekt dotváří v třídních vzdělávacích programech, v konkrétních týdenních didaktických nabídkách dětem, podle jejich individuality a věkového složení třídy se stanovením pedagogického záměru.
ŠVP umožňuje učitelkám v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání.
Součástí tohoto programu máme různé odpolední aktivity pro školní děti:
 • grafomotorické cvičení
 • veselé zpívání
 • práce s počítačem
 • zajímavé tvoření.

  Tyto činnosti provozujeme s předškolními dětmi od 12.15 - 13.15 hod. Vzhledem k tomu, že k nám dojíždějí děti z okolích vesnic (Bílá Voda, Bílý Potok) po dohodě s rodiči odvádíme děti k autobusu.
 • Z jednotřídní školy je nyní v důsledku zvýšené porodnosti a zrušení MŠ v Bílé Vodě dvoutřídní škola s kapacitou 56 dětí.
  třída Motýlků je 28 dětí od 4-6 let
  třída Berušek 23 dětí 2-4letých.
  Náš program je zaměřen na rozvoj spolupráce s rodinou, kterou každý rok prohlubujeme a rozšiřujeme. Rodiče se účastní různých společenských akcí. Tímto způsobem se je snažíme zapojit do dění naší MŠ a úzce s nimi spolupracovat.

  Během září rodiče podrobně seznámíme s našim vzdělávacím programem, který mají k dispozici a nahlédnutí po celý rok. Společně probereme různé navržené akce.
  V listopadu zdobíme s rodiči mikulášské perníky, které společně s dětmi upečeme.
  Mikulášskou nadílku tradičně zajišťují rodiče, za to jim děti se zaměstnanci připraví vánoční besídku s programem a posezením s cukrovím u vánočního stromečku.
  V zimních měsících organizujeme netradiční stavby ze sněhu - děti i rodiče nám každým rokem zajímavě vyzdobí stavbami zahradu MŠ.

  AKCE:
 • V letošní roce jsme poprvé uskutečnili masopustní průvod městem, do kterého se rodiče zapojili s velkým nadšením. S dětmi jsme připravili masopustní perníky a každé z dětí si namalovalo svou masku. V odpoledních hodinách se k nám přidali i rodiče (rovněž v maskách). Průvod masek vyrazil do města za doprovodu různých bicích nástrojů, masky rozdávaly kolemjdoucím masopustní perníky. Průvod jsme ukončili v kulturním středisku, kde bylo pohoštění, divadlo pro děti a na závěr diskotéka. Akce měla velký úspěch. Můžete ji shlédnout na stránkách www.diginaves.cz

 • Průvodem městem 21.března ve sluníčkových maskách vítáme jaro. Děti se za zpěvu jarních písní a říkadel loučí s Babicí Zimnicí, kterou společně vytvoří za slámy, aby ji mohly na závěr průvodu zapálit a hodit do místního potoka.

 • Dlouholetou tradici má velikonoční zdobení s rodiči. Také máme úspěchy při každoroční veřejné výstavě velikonočních výrobků pro veřejnost, kterou pořádáme v kulturním středisku, společně s MŠ Javorník, Polská. Letos jsme ji zahájili vernisáží, kterou pro nás připravilo kulturní středisko.

 • Příjemnou akcí je také vystoupení ke Dni matek, které se tradičně účastní rodiče v hojném počtu. Naše děti chodí také s přáním babičkám do Domova důchodců a Charity.

 • Den dětí slavíme karnevalem a různými představeními pro děti. Závěrem školního roku pořádáme sportovní hru družstev s hledáním pokladu. U zorganizování této akce nám pomáhají nezaměstnaní rodiče, děti plní různé úkoly při procházení vyznačené trasy v zámeckém parku. Na závěr hry hledají společně Tymmlinkův poklad.
 • Největší oblibě se těší akce LOUČENÍ SE ŠKOLÁKY . V odpoledních hodinách se schromáždí rodiče a děti na zahradě školy. Úvodem akce je pasování školáků, potom následují různé sportovní a společenské hry rodičů a dětí. Tatínkové připraví táborák na opékání špekáčků a mezi tím děti procházejí jednotlivě budovou školy, která se na tento den za pomoci dramatického kroužku promění ve strašidelnou školku. U jednotlivých strašidel dětí plní různé úkoly. Po zábavném večeru děti usínají společně s učitelkami ve školce.

  Již třetím rokem spolupracujeme s předškolním zařízením v polském Paczkowě. Vzájemně se navštěvujeme a pořádáme společné kulturní akce.
  MATEŘSKÁ ŠKOLA JAVORNÍK
  - příspěvková organizace

  Míru 356
  Javorník 790 70
  Tel: 584 440 347
  Mob:604 243 757
  E-mail: msmiru.javornik@tiscali.cz
  ředitelka: Ivana Konyariková
  učitelky:
 • Jana Křížková
 • Irena Sojková
 • Monika Rybárová
  účetní:
 • Zuzana Danielová
  domovnice:
 • Hana Ivanová
  provozář ŠJ:
 • Marie Kmeťová
  kuchařka:
 • Anna Kupková
 •