Mateřská škola:
Na Úvoze 1
Ivančice
664 91
 
menu
 
MŠ, Na Úvoze 1, 664 91 Ivančice
 

Vítáme Vás na www stránkách mateřské školy
     Na Úvoze Ivančice.

Mateřská škola sídlí v jednopatrové budově, která je umístěna na okraji dvou sídlišť.
Nachází se v pěkném a klidném prostředí. Před budovou jsou jabloňové stromy.
Podle nich děti daly mateřské škole název "Jabloňová školička" . Za budovou je velká školní zahrada se dvěma pískovišti a novými herními prvky pro děti. Na zahradě mají děti volný prostor pro míčové hry.
Přízemí budovy je rozděleno na dvě části: hospodářská část - kuchyň, šatna provozních pracovníků, sklady a kotelna, která je od roku 1993 zrekonstruovaná na plynové topení. Ve druhé části přízemí jsou dvě třídy, šatny a hygienické a sociální zařízení pro děti.
Třídy slouží jako herna i ložnice pro odpolední odpočinek dětí-rozkládají se lehátka.
V poschodí se nachází dvě třídy, které zároveň slouží jako ložnice pro odpolední odpočinek dětí- rozkládají se lehátka.Dále je zde sociální a hygienické zařízení tříd, šatny učitelek, kabinet pomůcek. Jsou zde i dvě kuchyňky- výdejny jídla.

Třídy jsou označené podle barev : modrá s kapacitou 27 dětí,
                                                 oranžová s kapacitou 28 dětí,
                                                 červená s kapacitou 16 dětí,
                                                 zelená s kapacitou 19 dětí,

                                                                                                                   

Od 1.9.2011 máme odloučené pracoviště na ulici Mjr.Nováka 7, Ivančice, kde je umístěna jedna třída žlutá s kapacitou 28 dětí. Je zde vybudované nové sociální zařízení a výdejna jídla. Jídlo se dováží z kuchyně MŠ Na Úvoze. Za budovou, kde je třída MŠ, je oplocená zahrada s herními prvky, která tvoří součást odloučeného pracoviště.
V současné době se v mateřské škole vzdělává 118 dětí.

"Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výhovy.Chceme, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené"

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči pro všechny děti naší školy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme kooperativní učení.
Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. Je založeno na přímých zážitcích dítěte, vyváženosti spontánních a řízených činností, prováděných ve skupinách, individuálně nebo frontálně. Vychází z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
Děti se samy podílejí svými výrobky a výtvory na výzdobě a úpravě prostředí. Dětské práce jsou po celé budově přístupny rodičům a veřejnosti.

Tradicí je spolupráce se ZŠ v Ivančicích, s okolními mateřskými školami, Městským úřadem Ivančice, PPP, ZUŠ Alfonse Muchy, Střediskem volného času Ivančice, KIC, s knihovnou, Policií ČR a Hasiči.

Snažíme se o spolupráci s rodiči a o jejich informovanost.