Mateřská škola:
Česká 350
Františkovy Lázně
351 01
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Františkovy Lázně
Česká 350
Cheb
351 01
mateřská škola Františkovy Lázně ,Česká 350
Telefon, email, www :
Telefon: 354 439 081
E-mail: 1msfl@seznam.cz 1msfl@quick.cz
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 47722797
Kontaktní osoba: Kožíšková Ivana

Úvod
 

Mateřská škola v roce 2009 měla malé výročí, 30 let provozu. Od 1.7.1994 má právní subjektivitu.
   V letošním školním roce se kolektiv mateřské školy dohodl a zpracoval ŠVP podle  programu podpory zdraví v mateřské škole.
Zřizovatelem mateřské školy je Městský úřad Františkovy Lázně.
Mateřská škola se školní jídelnou má kapacitu až 110 dětí.

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hodin od pondělí do pátku.


Budova mateřské školy je situována v lázeňském městě, v tichém prostředí, uprostřed velké školní zahrady. Toto prostředí využíváme ke stimulaci rozvoje dětské motoriky, přímému poznávání přírody ve všech souvislostech a vztazích i ve výchově dětí k péči o prostředí.
Mateřská škola je přízemní, okálového typu, složena ze čtyř pavilonů, ve kterých je v každém umístěno jedno oddělení a správního pavilonu, ve kterém je školní vývařovna, ředitelna, prádelna, 2 provozovny, které MŠ přinášejí stejně jako služební byt finanční prostředky do rozpočtu školy. Všechna oddělení mají vlastní vchod, šatnu, sociální zařízení. Třídy jsou dle možností vybavovány nábytkem odpovídajícím fyzickým potřebám dětí předškolního věku, hračkami a didaktickými pomůckami tak, aby poskytly příležitost ke všem typům dětských her děvčat i chlapců, dětem různého věku. Jednotlivá oddělení jsou propojena spojovacími chodbami tak, aby dětem umožňovala orientaci v celé budově a jejich pohyb budovou při zajištění maximální bezpečnosti.

Zahrada MŠ poskytuje příležitost k různým druhům pohybových aktivit, možnost tvořivých i námětových her a to i v situaci, kdy tyto prostory průběžně vybavujeme novým zařízením.
 

Mateřská škola je čtyřtřídní, všechny třídy jsou heterogenní, stejně zaměřené. Třídy jsou pojmenovány pro snazší orientaci dětí následovně:
1. třída Lísteček –  p. učitelky Hana Komorousová a  Kateřina Holá
2. třída Sluníčko –  p. učitelka Eva Dušková, a ředitelka školy Iva Kožíšková
3. třída Beruška – p. učitelky Romana Francková, a Jiřina Švecová
4. třída Pastelka – p. učitelky Jana Truong Hrabáková a Jitka Zámečníková

Celý provoz  zajišťuje 8 kvalifikovaných učitelek vč. ředitelky, chutnou stravu připravují 2 kuchařky, o pořádek se starají 2 uklízečky, úpravu a technické zázemí má na starost školníková a údržbá.


Téma školního vzdělávacího programu:

KAPKA
 
Motto:  Ke kapce kapička, chytrá bude hlavička
Školní vzdělávací program má 5 tématických částí:
I.    Kdo jsem já a kam patřímII.    Jak se mění příroda kolem násIII.    Já a moje zdraví


IV.    Kouzelný svět pohádek, fantazie a lidových tradic


V.    Kdo s námi žije na zemi