Mateřská škola:
okres Domažlice příspěvková organizace
Chodská Lhota
345 06
 
menu
 
MŠ Chodská Lhota,okres Domažlice, příspěvková organizace,345 06 Chodská Lhota
 
 • Poloha MŠ: menší vesnice v Pošumaví. Jednotřídní MŠ v rekonstruované budově společně s obecním úřadem a veřejnou knihovnou.Pěkná zahrada se vzrostlými stromy(z finančních důvodů nedostatečně vybavená).
 • Provoz MŠ: 6.45-16.hod.
 • Aktuální stav dětí: 19(prognóza- pokles, časem nevyhnutelný přechod na redukovaný provoz)
 • Úvazek učitelek : 1,839
 • Úplata za vzdělávání : 210,-Kč
 • Prostory školy: pěkné, slunné, samostatná jídelna a ložnice: v MŠ se nevaří, jídlo se dováží z nedaleké Základní školy v Pocinovicích.
 • Vzdělávání v MŠ: dle RVP PV-tématické bloky s týdenními podtématy, umožňujícími reagovat na potřeby a zájmy dětí, nahodilé situace a aktuální dění.
  V rámci každodenních činností nenásilné seznamoání s anglickým jazykem.
 • SPOLUPRÁCE S OKOLÍM
 • Spolupráce s okolními MŠ : společné školní výlety, vzájemné návštěvy, setkání u táboráku, Den dětí apod.
 • Se ZŠ Pocinovice: návštěvy dětí ve škole, společné divadlo, kouzelnické představení...
 • S Obecním úřadem: kulturní vystoupení na "vítání občánků"
 • S Mětským kulturním střediskem ve Kdyni : pravidelná divadelní představení a koncety.
 • S Mětskou knihovnou ve Kdyni: každoroční návštěva.
 • Se skupinou malých hasičů: každoroční maškarní bál, návštěva hasičské zbrojnice.
 • Se zahradkáři: pravidelné přispění výtvory z přírodnin na výstavách v obci i v Domažlicích.
 • S podnikateli:
  návštěva švadleny, kadeřnice, truhláře, zahradníka, prodavačky.
 • Akce pro rodiče  - : výtavky výrobků rodinných týmů, táboráky na školní zahradě, rej čarodějnic, vánoční a velikonoční slavnosti, noc strašidel a závěr roku s přespáním starších dětí ve školce: ob rok pouštění draků, závody na sněhu či hledání pokladu skřítka Podzimníčka
 •