Mateřská škola:
č.p. 117
Bylany
538 01
   
 
Kontakt

Kontaktní údaje Mateřské školy:
Adresa mateřské školy :
Bylany
č.p. 117
Chrudim
538 01
Mateřská škola
Telefon, email, www :
Telefon: 469 687 117
E-mail: msbylany@seznam.cz
 
Právní forma: Příspěvková organizace
Ičo: 70995419
Kontaktní osoba: Marcela Novotná

PŘEDSTAVUJEME SE
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, BYLANY, OKR. CHRUDIM

 

                                        

                Mateřská škola v Bylanech byla otevřena v březnu 1974.

                Škola je účelová budova s dostatečně velkými prostorami pro dětský i pracovní kolektiv. Vnitřní areál je tvořen šatnou, sociálním zařízením pro děti a rozlehlou místností pro pobyt dětí, která je rozčleněna na třídu, hernu a ložnici. V roce 2002 byla vybudována sauna. Součástí školy je školní jídelna.

                Budova je umístěna v klidném prostředí, blízkosti stromové lokality na okraji vsi. V posledních letech se podařilo zřizovateli provést nutné opravy a tak byl opraven plot, instalováno nové topení, vodovodní rozvody a nová střecha. Zlepšily se i vnitřní prostory. Stárnoucí vybavení bylo nahrazeno novým: šatna, věšáčky v umývárně, stoly , lehátka.  Na jižní stranu se rozkládá prostorná zahrada, kde je umístěno pískoviště a ostatní zahradní vybavení pro hry dětí.

                Do mateřské školy docházejí děti z Bylan a okolních vesnic. Věkové složení třídy je tři až šest let, někdy  2 - 7 let.

 

 Š K O L N Í    V Z D Ě L Á V A C Í                               P R O G R A M


 

V naší mateřské škole rozvíjíme sociálního chování dětí. Máme tu čest být na samém počátku celoživotního procesu a chceme vytvářet základy pro funkční mezilidské vztahy. V očích malého dítěte něco znamenáme, oplýváme trochou kouzelné moci a tak máme i povinnost poskytnout svěřeným dětem jen to nejlepší. Abychom dokázali tvořit směr lidského života, musíme proniknout do srdce dítěte, získat jeho mysl. A proto u nás vytváříme už několik let prostředí, kde děti mohou s pocitem bezpečí zkoumat svět, objevovat záhady svých emocí a orientovat se v oblasti mezilidských vztahů… máme „ Školu plnou pohody „. Filosoficky chápeme pohodu jako subjektivní pocit zdraví a tak se taky u nás chceme všichni cítit.

 

chceme vytvářet prostředí  pohody

ve sféře duševní i společenské

prostředí důvěry, klidu, tolerance, laskavého jednání

soustředíme se na citový vývoj dítěte

podpoříme vstřícné jednání

 

                             

PROVOZ         6.30  -  16.00
POPLATKY    úplata za vzdělání  200,- Kč
                         stravné  celodenní  26,- Kč