Mateřská škola:


 
menu
 
MŠ, Komňa 169, 687 71 Uherské Hradiště
 
Mateřská škola v Komni byla zřízena v září roku 1940. Od roku 1992 nese název podle svého nejvýznamnějšího rodáka - Jana Amose Komenského, který v Komni působil a dle některých dochovaných spisů se zde i narodil.
Mateřská škola byla zařazena do sítě škol jako organizační složka obce Komňa, ale od 1.1.2003 došlo ke sloučení Mateřské a Základní školy v jeden právní subjekt, který se stal příspěvkovou organizací obce Komňa. Název subjektu je:
Základní škola J.A.Komenského, Komňa 169, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Je postavena v klidné části obce, mimo hlavní komunikaci, v zadním areálu Základní školy o celkové rozloze 290 m2 s prostornou zahradou.
Naše vesnice leží na úpatí Bílých Karpat v chráněné krajinné oblasti, což skýtá velké možnosti poznávání místní flory i fauny a častý pobyt v přírodě.
Mateřská škola je dvoutřídní, rodinného typu s celodenním provozem. Věková skupina dětí je 3-6 let, stanovená kapacita je 30 dětí v MŠ a 25 dětí ve ŠD.
Budova mateřské školy je podsklepená, jednopatrová s půdními prostroy, které zároveň slouží jako sklad. Má samostatnou třídu, lehárnu, kuchyň a jídelnu (sloužící zároveň v odpoledních hodinách jako Školní družina). Dále šatnu a nově zbudované hygienické zařízení.
Za budovou MŠ je oplocená, prostorná zahrada se zahradním domkem, vybavena dvěma krytými pískovišti a celou řadou houpaček, kolotočů, průlezek, skluzavek... Součástí je i dopravní hřiště, kde často s dětmi provádíme nejrůznější dopravní soutěže a hřiště s umělým trávníkem ke sportovnímu vyžití jako je tenis, soft tenis, volejbal, fotbal, floorbal. V létě se mohou děti koupat v bazénu, v zimě využíváme malý kopeček v areálu ZŠ k zimním radovánkám.
Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni s řadou hraček, her, didaktických, učebních, sportovních i jiných pomůcek, které umožňují plně uspokojovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání. Proto je naše třída rozdělena do pěti koutků - center aktivit:
  • výtvarný-"KOUZELNÉ BARVIČKY"
  • jemná motorika - "POPELKA"
  • ABC - čtení, psaní, počítání - "SOVA ROZÁRKA"
  • dramatický - "Z POHÁDKY DO POHÁDKY"
  • hrubá motorika - "BOŘEK STAVITEL"
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU
ŠVP v naší MŠ je jednoroční, nese název "SVĚT KOLEM NÁS" a umožňuje dítěti vnímat lépe svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu, rozvíjí osobnost dítěte a vzdělávací potenciál s celkovým citovým postojem k ostatním lidem, k člověku a jeho práci, k rodině, vlastnímu zdraví, k planetě Zemi a vzhledem k našemu regionu především k historii - lidovým tradicím a zvyklostem a k odkazu J.A.Komenského jako našeho rodáka.
MOTTO: "Důležité je to, co vidíme srdcem!"