Mateřská škola:
Rodkovského 1587/2a
Blansko
678 01
 
menu
 
MŠ Rodkovského
 
Naše mateřská škola se nachází na ulici Rodkovského v Blansku, uprostřed města. Je to dvoupodlažní terasová budova postavená v roce 1972. Má čtyři třídy, které jsou označeny obrázky – Motýlkem, Veverkou, Ježkem a Sluníčkem. Každá třída má samostatný vchod, ve kterém se nachází šatna a hygienické zařízení. Třídy jsou světlé, prostorné a mají další přilehlé místnosti, které mohou děti využívat k různým hrám a pohybovým aktivitám.
Od 1. ledna 2003 došlo ke sloučení naší mateřské školy s vedlejší trojtřídní MŠ. V současné době pod jedno ředitelství patří tedy 7 tříd, ve kterých pracuje 13 pedagogických pracovnic. O pořádek mateřských škol se starají 4 provozní zaměstnankyně, 1 údržbář a v kuchyních pracují 4 kuchařky a 1 vedoucí stravování. Obě budovy spolu úzce souvisí a mají v těsné blízkosti i školní zahrady. Naše školní zahrada je poněkud netradičně vybavena. Její popis přikládám k této úvodní části.
Ve spolupráci se zřizovatelem se daří postupně obnovovat vnitřní vybavení, byly rekonstruovány obě školní jídelny,provádí se rekonstrukce sociálního zařízení apod.
Společně pracujeme na projektu „Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole“. Tato myšlenka představuje postupné seznamování a pronikání do filozofie podpory zdraví, komunikaci a diskusi nad jednotlivými tématy. Na otázku proč jsme tento projekt vytvářeli lze odpovědět, že nám dává možnost systematicky a promyšleně rozvíjet všechny stránky týkající se činnosti školy a vztahů uvnitř i vně školy. Chceme dosáhnout toho, abychom vytvořili podmínky pro zdravé, radostné a smysluplné dětství,chceme,aby se naše mateřská škola stala místem, kde se děti i dospělí učí spolu mluvit, tolerovat se, budovat a rozvíjet vztahy mezi sebou.