Mateřská škola:
U Stadionu 755
Chrudim 3
537 03
 
menu
 
Mateřská škola u stadionu
 
PŘIPRAVUJEME NOVÉ WWW STRÁNKY - klikněte zde: WWW.MSSTADION.CZ


Naše mateřská škola
je pavilónového typu v sídlištní zástavbě. Je však v pěkném prostředí uprostřed vzrostlé zeleně, uprostřed sídliště. Je vybavena herními prvky pro všechny věkové skupiny dětí.

Matěřská školavšechna oddělení heterogenní s dětmi ve věku od 3 do 6 let, při odkladu školní docházky do 7 let.

Oddělení jsou pojmenována: Skřivánci, Pohádky, Pastelky, Rybičky, Kuřátka a Králíčci.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Je nám dobře na světě". Naší snahou je, aby zde byly spokojené děti, ale i rodiče a všechny pracovnice školy. Učíme je poznávat vlastní hodnotu, podporujeme v nich zdravé sebevědomí, důvěru ve vlastní síly a schopnosti. Snažíme se, aby mateřská škola byla místem příjemných zážitků, poznatků a pohody. Chceme přispět k rozvoji zdravého životního stylu, protože víme, že zdraví je výslednicí pohody duševní, tělesné a sociální.

Každé dítě má právo být jiné, má právo rozvíjet s a učit v rozsahu svých potřeb, má právo postupovat svým tempem, ale má právo získat maximum toho, co získat může. Každé dítě má právo učit se na základě prožitku a zkušeností, na základě vlastní aktivity. Prospěch dítěte je v každé situaci rozhodující.
Na každém oddělení je zpracován ještě Třídní vzdělávací plán, který konkretizuje činnosti na daném oddělení. Třídní plány jsou zpracovávány učitelkami na jednotlivých odděleních.
V naší školce nabízíme tyto kroužky:
 • výtvarný kroužek
 • pracovní kroužek
 • dramatický kroužek
 • pěvecký a taneční kroužek
 • angličtina pod vedením lektorky p. Smetanové 
 • péče logopedické asistentky a kroužek logopedické prevence
 • veselé pískání s flétničkou
 • kroužek sportovních her
Více informací naleznete v Menu Zájmová činnost.
Z našich dalších aktivit:
 • předplavecký výcvik
 • rozvíjení v taneční škole Besta a ve fotbalovém kroužku
 • zapojení do výtvarných soutěží
 • návštěvy divadelních představení
 • tématické zájezdy - polodenní i celodenní (planetárium, farma, zámecký park, zahradnictví, les)
 • návštěva různých pracovišť - policie, letiště, knihovna, kadeřnice, šicí dílna, hasičská zbrojnice, ...
 • pravidelná setkání s rodiči
 • oslavy různých svátků (vánoce, velikonoce, Den matek, čarodějnice apod.)
 • vítáme jaro s mateřinkami
 • spolupráce se ZŠ, s pečovatelským domem pro seniory, s centrem soc. služeb Jitřenka
 • účast na Mateřinkách oblastních i celostátních
 • vítání občánků na MěÚ
 • loučení se školním rokem a budoucími školáky